maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Ydych chi’n meddwl tybed beth sy’n gwneud stori faethu lwyddiannus ym Mhowys? Wel, mae’r profiad yn wahanol i bob teulu ond mae’r canlyniad – sefydlogrwydd, hapusrwydd a chwlwm cariadus – bob amser yr un fath.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Dewch i glywed gan y rhai sy’n gwybod orau: ein gofalwyr maeth anhygoel.

Er ein bod bob amser wrth ochr pob gofalwr maeth drwy gydol eu taith, eu straeon nhw’n bersonol ydyn nhw. Dim ond cynnig cefnogaeth ac arweiniad allwn ni – mae’r gweddill yn dibynnu ar y tîm gwych rydyn ni’n gweithio gydag ef.

Beth am glywed rhai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd fwyaf gan gymuned Powys.

Hannah ac Ed

Hannah, Ed and their 5 children foster as a family and the children were involved at every stage.

gweld mwy

rachel a gary

Mae’r gŵr a’r wraig Gary a Rachel wedi bod yn maethu plant gyda’i gilydd o’u...

gweld mwy
young boy playing cards and smiling

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Powys yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Powys yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.